خــــــدا جـــونم !

خــــــدا جـــونم !

images/smilies/129fs4252631.gif

نه آن قدر پاکم که کمکــــم کنی و نه آن قدر بدم که رهـــایم کنی …
میــــــــان این دو گمم !


هم خــــود را و هم تــــــو را آزار میدهم …


هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنــــــی باشم که تو خواستی و


هــــــرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهـــــــام کنی …


آنقدر بــی تو تنهــــــا هستم که بی تو یعنی هیــــچ یعنی

پـــــوچ !


خـــــــــدا جـــونم هیــــــــچ وقت رهـــام نکن

images/smilies/875328cc.gif

/ 2 نظر / 28 بازدید
سما

[افسوس]

سما

[افسوس]