بخدا سخته ...

 

 

 

 

بابا

بخدا سخته...

رفتن و جا گذاشتنا سختنه 

دلبستنا و دل کندنا سخته 

دیدنا و نرسیدنا سخته

بدحال بودن و خوب نشون دادنا سخته

سخته ، سخته ، خیلی هم سخته !!!! ناراحت

چرا همش فکر می کنی من خوبم ؟ اونم وقتی دارم داد می زنم ! فریاد می زنم که حالم بده .

چرا بازم صدامو نمی شنوی ؟ ناراحت

دلبستن به تو سخت بوده . اما دل کندن طاقت فرساتره .

با این همه دلبستگی هایی که جونم رو به لبم میارن ،

تو ،

اره تو که فکر می کنی من حالم خوبه !!!

.

.

.

فکر می کنی بتونم بمیرم؟؟؟؟

/ 2 نظر / 67 بازدید
تنهایی های یک شب گرد

جدایی و دل کندن سخته اون هم از کسی که وابسته اش شده باشم ولی گاهی باید دل کند باید گذشت....حتی اگر نقش بده این داستان من بشم... بزار حداقل اینجوری فکرکنه که من بدم واون خوب...بزار من تمام شوم درنبود او و او دراین رویا باشد که نفرین وآهش که ترکش کرده ام مرا به تباهی کشانده...بزار حداقل اون حس خوبی داشته باشه ...برای من همین کافیه طرفت باید انقدر برات ارزش قائل باشه وهمون طور که میگه مهمی براش وقتی میگی خداحافظ فقط چندجمله کوتاه بگه... ممنونم از اوقات خوبی که برام رقم زدی ودرکنار تو حس خوبی داشتم...برایت همیشه بهترین هارو آرزو میکنم وشادی وموفقیتت ازخدا میخوام ...همیشه به عنوان خاطره شیرین درقلبم میمونی ومنتظر.... نه اینکه پابگذاره روی قلبت و..... اگر روزی همچین کسی پیدا کردی ولش نکن

ابوالفضل د

کیست مخاطب این همه شکوه ؟